Postcommotioneel syndroom

Niet aangeboren hersenletsel (NAH) omvat een groot scala aandoeningen. Brainproof behandelt hoofdzakelijk mensen met het postcommotioneel syndroom, al maken we sporadisch uitzondering voor mensen met andersoortig NAH zoals een herseninfarct of hersenbloeding.

De meeste mensen die een hersenschudding oplopen herstellen binnen een paar dagen of weken volledig van hun klachten. Echter, een deel van de mensen die licht traumatisch hersenletsel oplopen, zo heet een hersenschudding officieel, herstelt niet of niet volledig. Als iemand na drie maanden nog steeds klachten ervaart wordt dat postcommotioneel syndroom genoemd (PCS).

Prikkelverwerking

PCS ontstaat doordat na een trauma van het hoofd de beschadigde hersencellen niet meer in staat zijn om de signalen in het brein door te geven. Waar je eerst een vijfbaansweg had om de signalen door te geven heb je nu nog maar één of twee banen over (voor hetzelfde aantal signalen). Bij ‘signalen’ kun je bijvoorbeeld denken aan de verwerking van zintuiglijke prikkels, dingen die je moet onthouden of hoe je je verhoudt tot de ruimte om je heen.

Het brein gaat andere manieren zoeken om die signalen te verwerken en creëert omwegen die misschien wel de signalen doorgeven maar niet zo doeltreffend en efficiënt zijn als de originele verbindingsweg. Je kunt je waarschijnlijk wel voorstellen dat je allerlei klachten ontwikkelt als jouw hersenen de hele dag héél hard op deze manier aan het werk zijn.

Ondanks dat er steeds meer bekendheid ontstaat rondom PCS zijn veel (huis)artsen, fysiotherapeuten en andere (reguliere) medici onvoldoende op de hoogte over het bestaan en de behandeling ervan. Dit zorgt ervoor dat mensen met PCS vaak lang aan het zoeken zijn, zelf, naar waar ze terecht kunnen met hun klachten. Áls iemand al op een revalidatiepoli terechtkomt, blijkt meestal dat er niets te zien is op een CT- of MRI-scan en dat een neuropsychologisch onderzoek niets uitwijst. De cliënt krijgt vervolgens hulp in het leren omgaan met en acceptatie van het hersenletsel. De behandeling is hierbij niet gericht op verbetering/genezing.

Meer lezen over PCS? Kijk dan eens op Hersenletsel-uitleg.

SYMPTOMEN

Symptomen die bij PCS horen zijn onder andere hoofdpijn, vermoeidheid, pijn in nek en schouders, duizeligheid, hersenmist (watten in het hoofd), visuele problemen, concentratieproblemen, vergeetachtigheid, overgevoeligheid voor prikkels als licht en geluid en emotionele instabiliteit. Deze klachten zorgen ervoor dat iemand moeite krijgt met werken, studeren en het onderhouden van sociale contacten, met als gevolg dat de wereld steeds kleiner wordt.

BEHANDELING

Bij Brainproof weten we uit ervaring dat verbetering van de klachten en genezing wel degelijk mogelijk is. Met ons R.E.S.E.T.-traject kunnen we je daarbij helpen. In dit intensieve traject van twintig weken behandeling (waaronder één week intern) gaan we je activeren om de beschadigde hersenstructuren en -verbindingen te herstellen. Ook gaan we aan de slag met de veerkracht en flexibiliteit van je autonome zenuwstelsel om je brein en lichaam weer in balans te brengen. Hierna monitoren we je tot een jaar na aanvang van het traject om je indien nodig snel de juiste ondersteuning te kunnen bieden.

Scroll naar boven