Wij creëren hoop,
verbinding en rust

in de complexe wereld
van breingerelateerde
aandoeningen.

Over Brainproof

Brainproof richt zich op ondersteuning bij herstel van breingerelateerde aandoeningen, onder andere postcommotioneel syndroom (PCS), post-COVID-syndroom en het PE/HELLP-syndroom. Dit doen wij door middel van een holistische, persoonlijke en wetenschappelijk onderbouwde aanpak, waarbij in trajectvorm een combinatie van disciplines wordt ingezet. Wij beschikken over een uitgebreid netwerk waardoor wij, indien nodig, een cliënt snel kunnen doorverwijzen voor specialistische zorg die wij zelf niet kunnen bieden, bijvoorbeeld naar een neuro-optometrist.

Onze missie

De missie van Brainproof is het creëren van hoop, vertrouwen, inzicht, verbinding en rust in de complexe wereld van breingerelateerde aandoeningen.

Nog te vaak zien wij dat onze cliënten een lange zoektocht hebben moeten afleggen om de ondersteuning en zorg te krijgen die zij nodig hebben en verdienen. Dit zorgt voor onnodig veel stress in een situatie waarbij iemand dat niet kan hebben. Een andere consequentie van deze lange zoektocht is dat cliënten de hoop verliezen. Hoop op de juiste hulp, hoop op verbetering, hoop op herstel. Wij willen ervoor zorgen dat er een directe weg komt naar de juiste ondersteuning zodat er rust kan ontstaan bij de cliënt, hoop kan groeien en er ruimte komt voor herstel.

Onze ervaring is dat er door therapeuten en instellingen (te)veel op eilandjes wordt gewerkt, zowel binnen de reguliere als complementaire zorg. Wij geloven dat een multidisciplinaire aanpak onontbeerlijk is voor ondersteuning bij herstel van de aandoeningen waarmee we werken. Deze aanpak vraagt om verbinding, naar elkaar luisteren, elkaar serieus nemen en van elkaar leren. Brainproof neemt hier graag het voortouw in.

Onze behandelmethode

We willen als toonaangevende pionier unieke zorg en aandacht leveren. Door zelf altijd in beweging te zijn en steeds nieuwe kennis te integreren in onze behandelmethode blijven wij vooroplopen in de ondersteuning bij herstel van breingerelateerde aandoeningen. Wij zijn een ster in ‘out of the box’ denken en het uitproberen van nieuwe benaderingen. Dit houdt ons scherp.

Persoonlijke aanpak

Eén van de manieren waarop wij ons onderscheiden van onze collega’s is dat wij een persoonlijke aanpak hanteren. Niet één traject is hetzelfde, er wordt met veel aandacht tot in detail afgestemd op wat de individuele cliënt nodig heeft. Ook over de nazorg wordt goed nagedacht, wij laten mensen pas los als ze daar zelf klaar voor zijn.

(H)erkenning

Tenslotte maken wij ons sterk voor de (h)erkenning van de aandoeningen waarmee wij werken (met name PCS) én de complementaire aanpak ervan. Het niet (h)erkennen van de aandoening waar een cliënt mee worstelt, of erger nog, het miskennen ervan, zorgt voor emotionele beschadiging van de cliënt. Dit moet stoppen. Er is in de reguliere zorgsector veel aarzeling om samen te werken met diverse complementaire disciplines. Wij zien juist in de samenwerking de toegevoegde waarde. Om meer (h)erkenning te genereren voor zowel de aandoening áls de aanpak houden wij ons naast het behandelen van cliënten ook bezig met voorlichting over de aandoeningen én de multidisciplinaire aanpak waar wij mee werken.

Scroll naar boven